Quỹ phát triển nhà ở TPHCM triển khai chương trình cho vay vốn mua nhà

Các đối tượng hưởng lương từ ngân sách TPHCM được vay tới 500 triệu đồng với lãi suất 4,7%/năm để […]

07/05/2017