Đóng
  • zh-hans
  • vi
  • SAIGON INTELA

    Một thiết kế không gian thông minh,sử dụng công nghệ sạch,trang bị điện cảm ứng thông minh Smarthome,mở khóa cửa bằng vân tay,… và nhiều tính năng đặc biệt hiện đại khác nữa duy nhất chỉ có tại Saigon Intela – Căn hộ thông minh.

    1 2_TongQuanCanHo-02 2_TongQuanCanHo-03 2_TongQuanCanHo-04 2_TongQuanCanHo-08 2_TongQuanCanHo-09 2_TongQuanCanHo-10 2_TongQuanCanHo-25 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-2 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-3 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-4 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-5 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-6 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-7 Lộ trình và chính sách Saigon Intela-8