Đóng
 • zh-hans
 • vi
 • 06/02/2017

  LỄ CÚNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM XUÂN ĐINH DẬU

  LỄ CÚNG KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM
  XUÂN ĐINH DẬU ( 06/02/2017)

   

  丁酉年新春開張慶典

  Video: Lễ cúng khai trương đầu năm xuân Đinh Dậu

  z577977894023_412c2b88574286a24b809be33ad39de4

   

  z577977942570_0fac9fc9a96d68f9735a9c988c001cb0

   

  z577977958679_0d903ed92a477133a0062dfc263bc7e5

   

  z577977980596_c711b1b3a23de27881baf84dd446a015

   

  z577978004987_fee7832c4853acdc8d90c40a2e65ad45

  z577978028246_34649a690d48f95a4dc8e6cfb167b29b

   

  z577978052982_082032642f379043f4040a3d760ea829

   

   

   

  z577978076195_a1bd6f32ab2d901f0f36c3ed87b1ce19

   

  z577978183947_dc81459a418b1a30d2425f16f7e1aafc

   

  z577978921862_3a0fb7bbdb19a584a748d00e6abf0fa3